Cập nhật dữ liệu đến ngày 11/04/2022 (Số liệu được lấy từ ngày 22/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 17.706
Trong ngày: 11
Đã khỏi: 17.552
Trong ngày: 0
Tử vong: 0
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 2
Phong tỏa: 0
Khu cách ly: 9
Khu vực


Trạng thái
  17.706
17.101
482
5.352
  0
  17.552
  0
  0
Lớp dữ liệu
Nhà thuốc 
88
Điểm bán hàng 
5
Cơ sở y tế
 
29
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới