Cập nhật dữ liệu đến ngày 18/10/2021 (Số liệu được lấy từ ngày 22/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 2.130
Trong ngày: 1
Đã khỏi: 2.018
Trong ngày: 18
Tử vong: 25
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 1
Phong tỏa: 0
Khu cách ly: 0
Khu vực


Trạng thái
  2.130
1
290
273
  25
  2.018
  0
  0
Lớp dữ liệu
Nhà thuốc 
88
Điểm bán hàng 
5
Cơ sở y tế
 
29
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới